Copyright © 2016 Michał Konrad.  All rights reserved - wszelkie prawa zastrzeżone.


Ulicami dzielnicy ciągną się stare kamienice. Stoją w szeregu jak strażnicy, obserwując i słysząc każdy ruch ulicy. Pamiętam twarze, znajome twarze, jest ich coraz mniej. Starzy ludzie umierają, wraz z nimi burzą kamienice. W ich miejsce powstają nowe, apartamenty. Oddzielone od reszty, jakby się wstydziły dzielnicy. Ich okna, jakby ślepe i głuche na krzyki ulicy. Oczy dzielnicy, Gdańsk dzielnica Siedlce. Lipiec 2017, Michał Konrad.

On the street of the district are old townhouses. They stand in line like watchmen, watching and hearing every street movement. I remember faces, familiar faces, less and less. Old people are dying, together with demolishing tenements. In their place new apartments are being built. Separated from the rest, how would the neighborhood be ashamed. Their windows, as if blind and deaf to the cries of the street. Eyes of the district, Gdansk district Siedlce. July 2017, Michał Konrad.

using allyou.net