Michał Konrad (właściwie Michał Smuda) Polski fotograf urodzony 1983 roku, mieszkający w Wodzisławiu Śląskim. Od najmłodszych lat zainteresowany sztukami wizualnymi. Zaczynał od malowania, dziś swoje wizje przedstawia na fotografiach.
Zadebiutował w 2016 roku cyklem "Przejście". 
Głównym tematem jego fotografii jest człowiek. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na sferze psychologicznej. Pokazuje jak człowiek odbiera środowisko we współczesnym świecie i jaki te środowisko ma na niego wpływ. Jego wizje często mają surrealistyczny charakter, balansuje na granicy snu i wyobrażeń.
Jego fotografie stanowią autoportrety, on sam wciela się w rolę modela. Jest autorem kilku cykli fotograficznych:
Przejście, Wrzesień 2016. Ziemia obiecana, Styczeń 2017. Bezsenność, Czerwiec 2017. Oczy dzielnicy, Lipiec 2017.
Jego fotografie prezentowane były na wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. Były publikowane w magazynach polskich i zagranicznych, najważniejsze z nich to:
„Pokochajfotografie”, „Kwartalnik literacki Szafa”, „Seventres”, „Dodho”, „Scopio Network”, „DpiMag”, „Visionary”, „F-stop”, „Monovision”,”Black”, "LoosenArt".
W 2017 roku został wybrany jako jeden z dwudziestu najbardziej utalentowanych wschodzących polskich fotografów. Według projektu Debuts i doc! magazynu.

Copyright © doc! photo magazine

3 czerwca 2017 roku w Hotelu Andel's w Łodzi odbyła się wystawa wraz z prezentacją książki, najbardziej utalentowanych wschodzących polskich fotografów 2017 roku.

Copyright © Andel's Art

English version

Michał Konrad (birth name Michał Smuda) Polish photographer born in 1983, living in Wodzisław Slaski. From an early age, interested in visual art. He made his debut in the "Transition" cycle in 2016. The main subject of his photography is man. In his work he concentrates primarily on the psychological sphere. It shows how a person perceives the environment in the modern world and how the environment affects him. His visions often have a surreal character, balancing on the border of dream and imagination. His photographs are self-portraits. He is the author of several photographic cycles: Transition, September 2016. Promised land, January 2017. Insomnia, June 2017. Eyes of the district, July 2017.
His photographs were presented at individual and collective exhibitions. They have been published in Polish and foreign magazines, the most important of which are: „Pokochajfotografie”, „Kwartalnik literacki Szafa”, „Seventres”, „Dodho”, „Scopio Network”, „DpiMag”, „Visionary”, „F-stop”, „Monovision”,”Black”, "LoosenArt". 
In 2017 he was selected as one of the twenty most talented emerging Polish photographers. According to the project Debuts and doc! magazine.

using allyou.net