Nazywam się Michał Konrad (właściwie Michał Smuda) rocznik 1983, urodziłem się i mieszkam w Wodzisławiu Śląskim. W 2006 roku ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Prywatnie mężem i ojcem trzech córek. Zawsze stałem przed dylematem między Akademią Sztuk Pięknych a Akademią Wychowania Fizycznego. Wybór AWF wcale nie zahamował moim artystycznych motywacji. Od zawsze interesowałem się sztukami wizualnymi, malowałem i rysowałem. Od dziesięciu lat moje zainteresowania skupiają się wokół fotografii. Od dwóch lat wykonuje autoportrety.Życiorys:


2016 - ten rok uważam za mój fotograficzny debiut, moje autoportrety zostały opublikowane w kilku magazynach m.in w Pokochajfotografie.pl, Scopio Network, Dodho Magazine, Cartola Mag, Black Magazine. Zostały opublikowane również w Kwartalniku Literackim Szafa.

2016 (listopad) - 3 miejsce w konkursie fotograficznym Neutral Dentisy Award (Nd Award) w kategori Fine Art Conceptual.

2017 (kwiecień) - zostałem wybrany jako jeden z najbardziej utalentowanych wschodzących polskich fotografików według projektu Debuts i Doc Magazynu.

2017 (listopad) - 2 miejsce w konkursie fotograficznym Neutral Dentisy Award (Nd Award) w kategori Self - Portrait.

2017 - moje fotografie w związku z projektem Debuts były pokazane w kilku miejscach między innymi w w Łodzi podczas Fotofestiwalu, w Sopocie na festiwalu w Ramach Sopotu, w Białymstoku podczas Interfoto Festiwalu, w Warszawie na Warsaw Photo Days i w Maison de la photographie Lille.

English Version

My name is Michał Konrad (birth name Michał Smuda) born in 1983, I was born and live in Wodzisław Śląski. In 2006, I graduated from the Academy of Physical Education in Katowice. I am a physical education teacher. Privately, the husband and father of three daughters. I faced a dilemma between the Academy of Fine Arts and the Academy of Physical Education. The choice of Academy of Physical Education did not stop my artistic motivations. I have always been interested in visual arts, I have painted and drawn. For ten years my interests have focused on photography. He has been doing self-portraits for two years.CV :

2016 - this year I consider my photographic debut, my self-portraits have been published in several magazines, including Pokochajfotografie.pl, Scopio Network, Dodho Magazine, Cartola Mag, Black Magazine. They were also published in Kwartalnik Literacki Szafa.

2016 (November) - 3rd place in the Neutral Dentisy Award (Nd Award) in the Fine Art Conceptual category.

2017 (April) - I was chosen as one of the most talented emerging Polish photographers according to the Debuts and Doc Magazine project.

2017 (November) - second place in the Neutral Dentisy Award (Nd Award) in the Self - Portrait category.

2017 - my photographs in connection with the Debuts project were shown in several places, including in Łódź during the Fotofestiwal, in Sopot at the Sopot Festival, in Białystok during the Interfoto Festival, in Warsaw at Warsaw Photo Days and in Maison de la photographie Lille. 

using allyou.net